Łódź – Rzeka Łódka – Melioracja – Regulacja – 1933

Stare przysłowie mówi: „ na bezrybiu i rak ryba”. Na dobrą sprawę Łódź, nie posiada nawet przysłowiowego raka. Wielkie przemysłowe miasto jakim jest Łódź, nie posiada rzeki. Te które płynęły swoimi naturalnymi korytami, i mniej lub bardziej zadawalały łodzian , zeszły do podziemia, począwszy od roku 1917 po lata siedemdziesiąte XX wieku.

 

Chciałbym napisać o rzece Łódce.

 

Rzeka której źródła brały początek na terenach obecnego Osiedla Sikawa (dokładniej na zbiegu ulic Giewont i Brzezińskiej) , początkowo nosiła nazwę Starowiejska lub Ostroga. Swój 20 kilometrowy bieg kończy w Konstantynowie , wpadając do Neru. W XIX wieku, na tej rzece istniały młyny wodne takie jak Mania i Grobelny. Jej wody zasilane dopływami innych rzeczek, były z całą pewnością atrakcyjne jako kąpieliska i wodopoje dla zwierząt domowych.Ogólnie była ona w tym okresie płytka i wąska, jednak w okresie deszczowym wylewała, zatapiając pobliskie łąki. W połowie XIX wieku w Łodzi następuje rewolucja przemysłowa. Nad jej brzegami przemysłowcy niemieccy, budują swoje pierwsze fabryki. Jako pierwszy nad jej brzegami, swoją Fabrykę Sukna buduje Karol Gotlieb Sänger. Tenże fabrykant otrzymuje  także pozwolenie od władz miasta na budowę Browaru – warzelni piwa(róg ulic Nowomiejskiej i Północnej). W początkach XIX wieku, wody Łódki napędzały maszyny w tych fabrykach, maszyny parowe wprowadzono znacznie później.Ta niewielka rzeka przyczyniła się do rozwoju przemysłowego Łodzi w nie mniejszym stopniu niż tania siła robocza. Nad jej brzegami zbudowana zostaje miejska rzeźnia.W drugiej połowie XIX wieku powstaje następny browar, istniejący do dnia dzisiejszego na rogu obecnych ulic: Północnej i Pomorskiej. Przemysł jest bezlitosny dla czystości jej wód. Coraz więcej ścieków wpływa w jej nurty. W roku 1863 Robert Biederman buduje swoją fabrykę . Mieści się w niej farbiarnia przędzy, tkanin wełnianych i bawełnianych. Za jego przykładem w roku 1872 Izrael Poznański, także nad jej brzegami buduje fabrykę bawełnianą.

 

Łódkę zaczęto traktować jako kanał odprowadzający ścieki z tych zakładów przemysłowych.

 

Także masowy napływ robotników pracujących w tych olbrzymich zakładach powoduje, że powstają osiedla domów bez kanalizacji. Olbrzymie ilości zanieczyszczeń z ulicznych rynsztoków dostają się do jej koryta.Powstaje niebezpieczeństwo epidemii.Do stawu miejskiego,który zasilała Łódka, wrzucane są śmieci miejskie, także zawartość kloak.To skłoniło władze miasta do jego zasypania. Woda rzeki nie nadaje się do spożycia, jej zapachy są coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców. Podjęto decyzję do częściowego ujęcia jej wód w sklepiony kanał. W roku 1917 kanał ten zbudowano na odcinku ulic ,od Nowomiejskiej do Wschodniej. Tak oto rzeka, zeszła do podziemia. Regulację jej dalszych odcinków, trwała dalej aż do końca roku 1936.

Zdjęcia które przedstawiam pokazują fazę jej regulacji.

 

Być może, to ci robotnicy na zdjęciach, znaleźli kieł mamuta, o którym rozpisywała się łódzka prasa w tym okresie w 1933 roku. Polska Ludowa dopełniła ogromu zniszczeń. Na całej długości Starego Miasta (od ul.Źródłowej, aż poza ul. Srebrzyńską) schowano ją pod ziemię…..

Być może obecne władze naszego miasta, znajdą sposób, aby nasza Łódka znów pokazała swoje wody na powierzchni. Aby jej oczyszczone nurty, pozwoliły cieszyć mieszkańców miasta w formie kąpielisk i miejsc do wypoczynku !

Artykuł pochodzi z bloga historia-nieznana.blogspot.com

127 odpowiedzi na “Łódź – Rzeka Łódka – Melioracja – Regulacja – 1933”

 1. В городе Москве заказать свидетельство – это практичный и быстрый вариант получить нужный документ безо лишних хлопот. Разнообразие компаний предоставляют сервисы по созданию и продаже дипломов разных учебных заведений – http://www.russkiy-diploms-srednee.com. Выбор свидетельств в Москве велик, включая документация о высшем уровне и среднем ступени профессиональной подготовке, аттестаты, свидетельства техникумов и академий. Основной плюс – возможность получить аттестат подлинный документ, подтверждающий подлинность и высокое качество. Это обеспечивает уникальная защита от подделок и дает возможность воспользоваться аттестат для различных задач. Таким способом, покупка свидетельства в городе Москве является важным надежным и экономичным решением для тех, кто стремится к процветанию в сфере работы.

 2. На территории столице России купить диплом – это удобный и экспресс вариант достать нужный документ лишенный избыточных проблем. Большое количество компаний продают сервисы по производству и торговле свидетельств различных образовательных учреждений – https://orik-diploms-srednee.com/. Разнообразие свидетельств в городе Москве большой, включая документация о академическом и среднем учебе, свидетельства, свидетельства техникумов и университетов. Основное плюс – возможность достать диплом Гознака, подтверждающий подлинность и высокое качество. Это предоставляет особая защита ото фальсификаций и позволяет воспользоваться аттестат для различных целей. Таким образом, приобретение диплома в Москве становится достоверным и оптимальным выбором для таких, кто стремится к успеха в сфере работы.

 3. Pingback: diltiazem er 120
 4. Pingback: amitriptyline hcl
 5. In the quest to increase online visibility and attract organic traffic, locating the top SEO solutions close by has evolved into critical. Local businesses realize the meaning of specific search engine optimization methods that address their distinct geographic locale. The term „near me” has acquired vast meaning in today’s digital context, as individuals often add it in their search questions to find products and services in their proximity. The prime SEO services within your reach apprehend the details of local SEO, merging location-based phrases, Google My Business enhancement, and correct business directory directories. By zeroing in on these features, these offerings can assist businesses attain greater rankings in local search outcomes, making sure that potential clients identify them effortlessly when searching for relevant assistance in their locale.

  The contest for online visibility has intensified, making it essential for businesses to invest in top-notch SEO support. Looking for „best SEO providers near me” reflects the modern disposition towards personalized and localized answers. Collaborating with such providers presents several positives, including face-to-face conversations, a deeper grasp of local rivalry, and the potential to adapt strategies based on the exclusive attributes of your market. The optimal SEO companies in your locale will not only enhance your website but also develop comprehensive digital marketing methods that may encompass content creation, social media involvement, and even paid advertising efforts. By harnessing the capability of localized SEO, businesses can build a strong online appearance that successfully engages local consumers and sets the stage for long-term growth.
  Telgrm: @exrumer
  https://XRumer.cc/
  Skype: XRumer.pro

 6. Достижение диплома о высшем образовании является существенным этапом в судьбе многих индивидуумов, обеспечивая перспективы к перспективным возможностям и перспективам.
  Тем не менее, ни в коем случае всегда учеба в вузе доступно или подходит из разных причин.
  В таких случаях вопрос о том, где купить диплом, становится существенным.
  Современные технологические разработки и онлайн-рынок предоставляют различные пути для достижения бумаги, но необходимо отбирать проверенных дистрибьюторов, гарантирующих качество и подлинность диплома.
  При наличии выборе нужно замечать не только в стоимость, но и на имидж поставщика, комментарии клиентов и получения совета.
  купить диплом РІ пензе – означает вкладывать в свое свое будущее, следовательно отбор компании следует рассматривать ответственно.

 7. Pingback: acarbose precose
 8. Pingback: actos dentistas
 9. http://man-attestats24.com – Купить аттестат за 9 класс – путь к твоему будущему. На нашем сервисе все вы сможете без труда и оперативно купить аттестат, нужный для того, чтобы дальнейшего получения образования или трудоустройства. Наши консультанты гарантируют высокое качество и секретность услуги. Заказывайте учебный сертификат в нашем сервисе и проявите новые возможности для вашего профессионального роста и трудоустройства.

 10. http://arusak-attestats.ru – Купить аттестат в москве – ключ к вашему перспективам. На нашем сервисе вы сможете просто и быстро купить аттестат, нужный для того, чтобы дальнейшего изучения или трудоустройства. Наша эксперты гарантируют качество и секретность предоставления услуг. Покупайте школьный аттестат у нас и откройте дополнительные возможности для того, чтобы своего образования и карьеры.

 11. Завершение учебы диплома представляет собой ключевым моментом во пути всякого человека, который определяет его будущее и карьерные перспективы – http://www.diplomvam.ru. Диплом открывает двери к новым перспективам и возможностям, гарантируя доступ к качественному получению знаний и высокопрестижным профессиям. В современном мире, где конкуренция на трудовом рынке всё увеличивается, наличие аттестата делает жизненно важным требованием для успешной профессиональной деятельности. Он подтверждает ваши знания, умения и навыки, компетенции и умения перед профессиональным сообществом и общественностью в целом. Кроме того, диплом придает уверенность и увеличивает самооценку, что помогает персональному развитию и развитию. Завершение учебы диплома также инвестицией в будущее, предоставляя устойчивость и достойный стандарт жизни. Поэтому важно отдавать надлежащее внимание и время получению образования и бороться за его получению, чтобы обрести успеха и удовлетворение от собственной труда.
  Аттестат не лишь представляет ваше образовательный уровень, но и демонстрирует вашу самодисциплину, трудолюбие и упорство в добивании целей. Он является результатом труда и вложенных усилий, вкладываемых в обучение и саморазвитие. Получение образования раскрывает перед вами новые перспективы возможностей, позволяя избирать среди множества карьерных путей и карьерных траекторий. Кроме того даёт вам основу знаний и навыков и навыков, необходимых для для выдающейся деятельности в современном мире, насыщенном вызовами и переменами. Более того, диплом является доказательством вашей компетентности и экспертности, что в свою очередь улучшает вашу привлекательность для работодателей на трудовом рынке и открывает перед вами возможности к лучшим шансам для профессионального роста. Итак, получение образования аттестата не лишь обогащает ваше личное и профессиональное самосовершенствование, но и открывает перед вами новые возможности для достижения и мечтаний.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *